Ονειροκρίτης Στρατηγός

Ονειροκρίτης Στρατηγός. Αν δείτε στον ύπνο σας στρατηγό, σημαίνει ότι θα σας αποδοθούν τιμές μεγάλες. Αν δεν είναι στρατηγός εκείνος που θα δείτε στον ύπνο σας, όμως σας φαίνεται τέτοιος, σημαίνει ότι θα ακούσετε ψέματα από άνθρωπο φαύλο, θα αφορούν δε το αξίωμά του. Το όνειρο είναι καλό μόνο για τις γυναίκες, οι κόρες όμως που θα ονει­ρευτούν ότι παντρεύονται στρατηγό θα απατηθούν οικτρά. Αν δείτε σε όνειρο ότι εσείς ο ίδιος εί­στε στρατηγός, θα έχετε πλήρη ανατροπή των σχε­δίων σας∙ αν συμπλέκεστε με στρατηγό, θα νικη­θείτε από άνθρωπο ανώτερο σας.